Examens

In schooljaar 2020-2021 zijn 55 leerlingen het diplomatraject ingegaan. In vwo 6 zaten veertien leerlingen. Al deze kandidaten hebben onze school met een diploma verlaten. De havo had 14 kandidaten van wie 12 het diploma hebben gehaald. De 27 kandidaten van vmbo-tl zijn allemaal geslaagd.

Staatsexamen

Onze leerlingen doen staatsexamen. In het jaar of de jaren vóór hun eindexamen doen alle leerlingen al examen in één of meer vakken. Dit doen we om hen vast te laten wennen aan de druk van een examen. Als de leerlingen voor dit vak/deze vakken een voldoende halen, krijgen zij een certificaat. Het jaar erna doen ze examen in de overige vakken. Als een leerling volgens de eisen van het staatsexamen voldoende certificaten heeft behaald, worden deze ingewisseld voor een diploma. Dit diploma is identiek aan het diploma dat leerlingen in het reguliere onderwijs behalen.

Het staatsexamen kent zowel een schriftelijke als een mondelinge ronde. Het schriftelijke gedeelte bestaat uit de examens van het landelijke CSE (centraal schriftelijk examen) aangevuld met de zogenoemde college-examens. Vlak voor de zomervakantie doen de kandidaten voor het staatsexamen in alle vakken ook nog een mondeling examen. Onze examenleerlingen hebben dus, anders dan de examenkandidaten in het reguliere onderwijs, nog gewoon les na de CSE-periode in mei.

Opgaven niet gemaakt of boeken niet gelezen? Op het Leo Kannercollege willen we graag weten hoe dat komt. Niet uit bemoeizucht, maar uit betrokkenheid. Door te vragen kunnen leerkrachten uitvinden of leerlingen bijvoorbeeld meer uitleg nodig hebben of extra oefeningen. Voor Danilo werkte herhaling en huiswerkcontrole. Hierdoor kon hij met vertrouwen aan zijn examens beginnen.

Examentraining

We bereiden leerlingen stap voor stap voor op het examen. Zo werken we bijvoorbeeld al vanaf de eerste schooldag twee keer per dag een kwartier aan de vakken ‘Lezen voor de lijst’ (LvL) en ‘Maatschappelijke oriëntatie’ (MatOr). Bij LvL begeleiden de leraren actief het leesproces van de leerlingen. Bij MatOr geven leraren ‘handen en voeten’ aan de berichten die in het journaal voorbij komen.

De leerlingen krijgen al in leerjaar 1 te maken met toetsweken. Zo ervaren ze wat dit soort weken vergt aan voorbereiding en wat voor spanning toetsweken met zich meebrengen. Onder begeleiding van hun groepsleerkracht leren de leerlingen stap voor stap hoe ze hiermee kunnen omgaan. In de toetsweek gaan de leerlingen van de niet-examenklassen van 8.45 uur tot 12.30 uur naar school. In deze tijdspanne vallen vier lesuren, LvL, MatOr en een pauzekwartier. De lesuren in de toetsweek worden vanzelfsprekend voornamelijk gevuld met toetsen.

De leerlingen van de examenklassen maken in de toetsweek (en soms de week ervoor) proefexamens of doen examentraining ter voorbereiding op het centraal schriftelijk examen (CSE). Bij de proefexamens bootsen we niet alleen de inhoud van het CSE na, maar ook de examensetting en -tijden. Het kan dus zijn dat examenleerlingen in de proefexamenweek school hebben van 13.00 uur tot 16.30 uur in plaats van in de ochtend. Ook kan het voorkomen dat er twee proefexamens op één dag zijn.