Vakken en lessen

De leerlingen van het Leo Kannercollege worden opgeleid om door te stromen naar het vervolgonderwijs in het mbo, hbo en wo. De bagage waarmee ze onze school verlaten, bevat daarom in elk geval een diploma vmbo-tl, havo of vwo.

Vakaanbod en boeken

Onze schoollocatie biedt een compact vakkenpakket dat voor vmbo-tl de weg naar alle vier profielen openhoudt en voor havo/vwo naar drie van de vier profielen (geen Cultuur & Maatschappij). Behalve Engels bieden we geen moderne vreemde talen of klassieke talen aan. Bij veel van onze leerlingen bemoeilijkt het autisme het aanleren, verwerken en toepassen van talen. We concentreren ons daarom op de twee talen die voor het vervolgonderwijs onontbeerlijk zijn: Engels en Nederlands. De lesmethodes en de toetsen waarmee we werken, zijn dezelfde als in het reguliere onderwijs. De leerlingen bewaren hun schoolboeken zoveel mogelijk op school.

Lessen

Onze lesinstructies zijn klassikaal. Bij de lesinstructie maken we veel gebruik van audiovisueel materiaal. De instructie verloopt volgens het IGDI-model (Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie). Het IGDI-model draagt er onder andere toe bij dat leerlingen relatief weinig ‘wachttijd’ hebben en dat de leerkrachten veel voorbeelden gebruiken en voordoen.

Leerkrachten brengen tijdens de les expliciet verbanden aan binnen de lesstof en tussen de verschillende vakken. De leerlingen worden actief betrokken bij de les en er is ruimte voor intensivering of verdieping. De leerlingen kunnen aan de hand van de feedback van de leerkracht reflecteren op hun taak. De feedback is opbouwend en erop gericht om leerlingen inzicht te geven in hun eigen functioneren en dat van anderen.

Leerlingen hebben in de onderbouw van het Leo Kannercollege ‘werkuren’ op hun rooster staan. Tijdens die uren begeleiden de leerkrachten de leerlingen bij hun maak- en leertaken. Ook plannen ze met leerlingen het huiswerk en oefenen ze met het maken van bijvoorbeeld samenvattingen en mindmaps. In de bovenbouw roosteren we voor de examenwerkstukken ook lesuren en begeleiders in. Bijles wordt er op het Leo Kannercollege niet gegeven. Wel is er tijdens en buiten de les veel gelegenheid voor de leerlingen om vragen over de lesstof te stellen.

Leonie vertelt er met verve over: in de klas rust ze niet voordat alles duidelijk is. Dus stelt ze vragen, heel veel vragen. Onze leerkrachten herkennen dat en geven haar de ruimte. Dus krijgt ze antwoord op haar vragen. In de les, maar ook buiten de lessen om. En dat werkt voor Leonie.

Mentoruur/decanaat

Leerlingen krijgen begeleiding bij het voorbereiden van de stappen die ze na het Leo Kannercollege gaan zetten. In de vierde klas van het vmbo-tl lopen leerlingen stage. Ouders zoeken samen met hun zoon of dochter een stageplaats. De decaan van onze school ondersteunt waar nodig bij het zoeken en bereidt de leerlingen op de stage voor. Verder biedt de decaan ondersteuning bij het zoeken naar mogelijkheden voor proefstuderen en bij de inschrijving voor mbo-opleidingen. In de bovenbouw van havo en vwo werken de leerlingen in het mentoruur aan het examenonderdeel ‘oriëntatie op studie en beroep’. De decaan organiseert bedrijfsbezoeken en adviseert de leerlingen over proefstuderen op hbo en universiteit.