Bouwen in balans

Naarmate leerlingen verder komen in hun schoolloopbaan neemt de informatiedichtheid toe, worden de taken complexer en de werkdruk hoger. De middelbare school vraagt dus van leerlingen een heel ander handelingsrepertoire dan de basisschool. En dan hebben we het nog niet eens over de puberteit. Veel jongeren tussen 12 en 20 jaar krijgen te maken met voor hen nieuwe aspecten van autisme waarmee ze nog geen raad weten of die hen hinderen bij het leren.