Lokalen en roosters

Op het Leo Kannercollege worden leerlingen gezien. In letterlijke zin houdt dit in dat we werken met kleinere klassen. We zorgen ervoor dat er altijd een leerkracht of ander personeelslid in de nabijheid van de leerlingen is, ook op de pleinen. In figuurlijke zin betekent ‘gezien worden’ dat er aandacht is voor iedere leerling en dat iedere leerling zichzelf mag zijn.

Kleine klassen en een vast lokaal

Onze leerlingen hebben zoveel mogelijk les in vaste groepen. Elke klas heeft een eigen ‘stam’lokaal. In dit lokaal vinden de meeste lessen plaats. De klaslokalen zijn in principe identiek ingericht. In klas 1 en 2 is ook de bordindeling in elk lokaal hetzelfde: aan de ene kant staat het weekoverzicht met de maak- en leertaken en aan de andere kant het dagrooster. Op het middelste bord staat het lesprogramma van die dag en daar komen ook de aantekeningen die horen bij de lesstof. Alle lokalen van het Leo Kannercollege hebben een smartboard.

Elk lokaal heeft een ‘zitje’ op de gang waar leerlingen elkaar kunnen overhoren of een samenwerkopdracht kunnen maken. Deze ‘zitjes’ kunnen ook ingezet worden als een leerling even niet in het klaslokaal kan zijn omdat hij spanning ervaart en een moment nodig heeft om de spanning te laten zakken. De leerkracht maakt dan een afspraak met de leerling over hoe hij tot rust kan komen en wanneer hij terugkeert naar het klaslokaal.

Onze leerlingen krijgen een veilige, voorspelbare leeromgeving. In de onderbouw hoeven ze bijvoorbeeld nooit te wisselen van theorielokaal. Bovendien zorgen we dat er geen lessen uitvallen. Waarom? Dat weet Jasper in één vloeiende zin te vertellen.

Blokuren zonder lesuitval

‘Schakelmomenten’ zijn voor veel van onze leerlingen lastig. Daarom houden we het aantal theorieleerkrachten in de onderbouw zo klein mogelijk: drie tot vijf leerkrachten per klas. In de bovenbouw heeft elke klas zes tot negen leerkrachten. Ons rooster bestaat voornamelijk uit ‘blokuren’. Dit houdt het aantal vakken per dag, en dus het aantal ‘schakelmomenten’, zo beperkt mogelijk. Lesuitval door ziekte van leerkrachten kennen we niet. De lessen worden altijd overgenomen door een collega.

De schooldagen duren van 8.45 tot 15.00 uur, behalve de woensdag. Dan zijn de lessen van 8.45 tot 12.30 uur. Dit geldt voor alle leerjaren. Alleen in de toetsweken gelden aangepaste tijden. De vier lange lesdagen bestaan uit drie ‘lesblokken’ met daartussen steeds een pauze van een kwartier. Het Leo Kannercollege heeft meerdere schoolpleinen waardoor leerlingen in de pauze veel (bewegings)ruimte hebben. Alle leerlingen hebben twee eetmomenten per dag: die vinden met de leerkracht in het eigen klaslokaal plaats.