Nieuwe leerlingen

Elk schooljaar houden we twee informatieavonden voor ouders en leerkrachten. Op deze informatiemomenten vertellen we wat voor soort school we zijn en welk onderwijs we bieden. Vooral de weetjes rondom het eerste leerjaar staan centraal. Na de algemene uitleg is er gelegenheid om een aantal klaslokalen te bekijken en individuele vragen te stellen. Voor leerlingen van groep 7 en 8 is er elk jaar in de herfst een open middag.