Nieuwe leerlingen

Elk schooljaar houden we twee informatieavonden voor ouders en leerkrachten. Op deze informatiemomenten vertellen we wat voor soort school we zijn en welk onderwijs we bieden. Na de algemene uitleg is er gelegenheid om een aantal klaslokalen te bekijken en individuele vragen te stellen. Voor leerlingen zijn er elk jaar op verschillende momenten een open middag.