Leonie stelt veel vragen

Leonie vertelt er met verve over: in de klas rust ze niet voordat alles duidelijk is. Dus stelt ze vragen, heel veel vragen.

Onze leerkrachten herkennen dat en geven haar de ruimte. Dus krijgt ze antwoord op haar vragen. In de les, maar ook buiten de lessen om. En dat werkt voor Leonie. Kijk maar.

Onze leerkrachten zijn erop gericht de wereld van de leerlingen stapje voor stapje te vergroten. Van hun eigen kleine wereld in de onderbouw, groeit hun besef naar de wereld om hen heen. Leonie observeert mooi hoe de leraren de leerlingen in een paar jaar steeds meer vrijheid, steeds minder bevestiging en steeds meer prikkel tot zelfredzaamheid geven. En zo is het.