Jasper zet geen masker meer op

Op het Leo Kannercollege geven we niet alleen maar les: we investeren in aandacht en in tijd.

Voor elke leerling, op het moment dat het nodig is. Dus vragen we niet alleen óf er wat is, maar willen we oprecht weten wát er dan is. Uiteindelijk maakt dat het verschil tussen een leerling die zich een getal voelt, en een kind dat zich veilig voelt, zichzelf durft te zijn en daardoor tot leren en persoonlijke groei komt. Vraag maar aan Jasper.

Onze leerlingen krijgen een veilige, voorspelbare leeromgeving. In de onderbouw hoeven ze bijvoorbeeld nooit te wisselen van theorielokaal. Bovendien zorgen we dat er geen lessen uitvallen. Waarom? Dat weet Jasper in één vloeiende zin te vertellen. Mooier kunnen wij het niet verwoorden.

We geven kinderen een omgeving waarin ze kunnen groeien en zich emotioneel en sociaal ontwikkelen. Dat begint al bij de onderbouw, nog vóór de lessen op het schoolplein, en gaat de hele dag door. We zijn in de buurt als het mis gaat – en laten ook de ruimte om het af en toe mis te laten gaan. Want ook dát hoort bij persoonlijke groei. Jasper vertelt het in zijn eigen woorden.