Danilo vertelt over de kracht van de herhaling

Opgaven niet gemaakt of boeken niet gelezen?

Op het Leo Kannercollege willen we graag weten hoe dat komt. Niet uit bemoeizucht, maar uit betrokkenheid. Door te vragen kunnen leerkrachten uitvinden of leerlingen bijvoorbeeld meer uitleg nodig hebben of extra oefeningen. Voor Danilo werkte herhaling en huiswerkcontrole. Hierdoor kon hij met vertrouwen aan zijn examens beginnen.