Instromen gedurende het schooljaar

Soms komt het voor dat een leerling gedurende het schooljaar een andere onderwijsplek nodig heeft dan aanvankelijk werd gedacht. Tot nu toe zijn onze klassen aan het begin van het schooljaar steeds vol, maar soms komt er gedurende het schooljaar toch een plek vrij. Mocht u in het lopende schooljaar voor uw kind op zoek zijn naar een onderwijsplek, dan kunt u het beste contact opnemen met de afdeling Zorg van onze locatie, via ons algemene telefoonnummer 071 5 237 237.

Bij instroom gedurende het schooljaar gelden vergelijkbare voorwaarden als bij instroom aan het begin van het schooljaar:

  • de aspirant-leerling heeft een diagnose in het autismespectrum;
  • de aspirant-leerling heeft reëel zicht op het behalen van een diploma vmbo-tl, havo of vwo. Dit betekent onder andere dat de aspirant-leerling in staat is om voltijds dagonderwijs te volgen in een klassikale setting. Verder is het van belang dat het vakkenpakket dat is gevolgd, aansluit op het onderwijsaanbod van onze school (zie uitleg bij Instromen in leerjaar 2 en hoger);
  • er is zicht op het verlenen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door het samenwerkingsverband. Zonder geldige TLV kunnen we geen leerlingen inschrijven.

Op basis van dossiergegevens en kennismakingsgesprekken bekijken we of onze school en uw kind een geschikte match zijn.